Ts.Bs Seongsoo Park thăm quan và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Túi Motiva tại TMV Kalian cùng Dr. Hồ Quốc Việt

08/12/2019
  • Share Zalo

Ts.Bs Seongsoo Park thăm quan và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Túi Motiva tại TMV Kalian cùng Dr. Hồ Quốc Việt

Ý kiến của bạn