Dr. Johan Nordquist và Mr. Tourniaire Olivier đến tham quan và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng túi Motiva tại Bv Thẩm Mỹ KangNam.

07/12/2019
  • Share Zalo

Dr. Johan Nordquist và Mr. Tourniaire Olivier đến tham quan và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng túi Motiva tại Bv Thẩm Mỹ KangNam.

Ý kiến của bạn